Tax & Accounting Services CZE
Brno - Vedení účetnictví

Česky English
Kontakt +420 737 950 458 zuzana@zuzanashop.cz
O nás

Naše firma se zabývá veškerými službami v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, zpracování závěrek a veškerých výkazů pro státní instituce pro malé,  střední a velké firmy. 

Hlavní oblastí naší působnosti je Brno. S každým zákazníkem si domlouváme spolupráci ve vedení účetnictví individuálně.

Účetnictví vedeme externě v našem účetním software KelEXPRESS, případně u klienta převážně v softwarech BYZNYS Win, Pohoda.

 

Doučování účetnictví (Brno - Starý Lískovec), a to jak pro studenty, tak pro začínající účetní. Sazba je 220 Kč / 60 min.

 

Rychlý kontakt

Zuzana´Shop, s.r.o.
Okrouhlá 18
625 00  Brno

Czech Republic,  Europe

provozovna: Dunajská 3, 625 00, Brno

VAT:  CZ29266611   (plátce DPH)

Tel.: +420 737 950 458


Email:  info@ucetnikancelarbrno.cz


Web:  www.ucetnikancelarbrno.cz 

 

Služby:

 

1.) ŽIVNOSTNÍK

      - služby pro jednotlivce

2.) FIRMA

    - služby pro malé, střední a velké firmy

3.) MZDY

     - zpracování mezd

4.) Ostatní služby

5.) Účetní a daňové kurzy

 

_____________________________________________

 

1.) ŽIVNOSTNÍK

      - služby pro jednotlivce

* Vedení daňové evidence plátcům i neplátcům DPH.

* Tuzemsko, evropská unie, třetí země.

* Roční výkazy pro státní instituce (Finanční úřad, Správa sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovna)

Ceník - vyhotovení ročních výkazů - naleznete po rozkliknutí tohoto odkazu.

Kontakt:   Bc. Zuzana Černá:   info /at/ ucetnikancelarbrno.cz

 

2.) FIRMA

    - služby pro malé, střední a velké firmy

 

* Kompletní zajištění účtování firmy, včetně vyhotovení závěrky a příslušných ročních výkazů pro všechny státní instituce a dále zpracování mezd

* Možnosti i dalších služeb, například zajištění úhrad z online platebního systému Vaší firmy, zpracování reportů, komunikace v jiném než českém jazyce atd.

 

* Možnosti spolupráce:

    -  docházení do sídla Vaší firmy a účtování "na místě" - všechny doklady zůstávají ve Vaší firmě

    -  účtování v naší kanceláři (Brno), s dodáním dokladů z Vaší strany, většinou doklady zůstávají u nás

 

*  Systém naší práce:

 - větším firmám přidělíme účetní, která se věnuje pouze jejich firmě (nemá na starosti žádné další klienty). Je proto schopna do firmy docházet, účtovat přímo na místě, radit co se týče správnosti dokladů, systému ve firmě, má čas na pečlivé zpracování účetnictví a mezd, má čas na kontrolu, zná firemní historii atd.

  - menším firmám se věnuje účetní, která sice účtuje více firem, ale i přesto ji nezahlcujeme a klademe důraz na to, aby účetnictví vedla precizně, kvalitně, byla schopná poradit zákazníkovi co se týče optimalizace daní, systému dokladů a účetnictví ve firmě atd.
   - ve fakturovaném paušále je kromě vedení účetnictví a zpracování mezd a závěrky vč. veškerých přiznání (jak pro právnické, tak fyzické osoby) možné zahrnout: školení účetní, účetní poradenství, konzultace, zastupování na úřadech aj.
-   samozřejmostí naší firmy je profesní pojištění odpovědnosti za škodu.
   -  výhodou, když vám fakturuje s.r.o. (jako v našem případě) a nikoliv účetní - živnostník, je to, že v případě pojistné události má účetní - živnostník většinou pojistku, která nepokryje celou škodu. V případě s.r.o. se nemusíte tohoto problému obávat. Další výhodou je to, že vám v případě fakturace s.r.o. nehrozí doměření daní a sociálního a zdravotního pojištění v rámci schwarz-systému

________________________

Jsme schopni uzpůsobit se Vašim požadavkům a procesům, kterém potřebujete, proto se na nás neváhejte obrátit.

Zpracováním účetnictví externí účetní si zajistíte utajení informací o Vaší firmě. Dále si snížíte náklady vynaložené za zaměstnance (odvod SP, ZP - úspora 32%, zákonné pojištění, 4-5 týdnů dovolené, stravné, odborná literatura a školení, software apod.).

 

Informace o cenách po rozkliknutí tohoto odkazu.

 

Zakládáme si spíše na "rodinném" komunikativním prostředí, se 100% péčí o stálé zákazníky.

 

Kontakt:   Bc. Zuzana Černá:   info /at/ ucetnikancelarbrno.cz

 

 

3.) MZDY

     - kompletní zpracování mezd, včetně ročních výkazů, komunikace s příslušnými státními úřady (MSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, ČSÚ)

* Tuzemští zaměstnanci

* Cizinci zaměstnaní pod českou firmou

Zpracováním mezd mimo firmu si zajistíte utajení mezd jednotlivých pracovníků.

 

Co outsourcing mezd zahrnuje?

* Přihlášení a odhlášení zaměstnanců na všech potřebných úřadech.
* Zpracování měsíčních mezd.
* Vypracování všech souvisejících hlášení.
* Vystavení příkazů k úhradě mezd, daní a pojištění.
* Zastupování firmy na úřadech – při kontrolách a jednání v oblasti mezd.
* Vypracování repotů dle požadavků firmy.

* Zpracování ročních výkazů a formulářů pro státní instituce 

 

Informace o cenách po rozkliknutí tohoto odkazu

 

Systém naší práce:  důležitá a hlavní priorita je pro nás neměnnost účetních.

Pracujeme v malém týmu, každá účetní má méně firem, kterým se může v klidu věnovat. Klient komunikuje se svou účetní, která má o jeho účetnictví přehled, dokáže mu poradit, jakými daňově účinnými prostředky snížit daňový základ, věnuje se mu. Zakládáme si spíše na "rodinném" komunikativním prostředí, se 100% péčí o stálé zákazníky.

 

Kontakt:   Bc. Zuzana Černá:   info /at/ ucetnikancelarbrno.cz

 

 

4.)  Ostatní služby

*  Revize účetnictví po Vaší účetní aj.

*  Doučování účetnictví (Brno - Starý Lískovec). Sazba: 220 Kč / 1 hod. (60 min.) / 1 osoba

Doučujeme účetnictví - jak studenty, tak začínající účetní.

 

Naše lektorka - Bc. Zuzana Černá:

 Autorizovaná lektorská zkouška před zkušební komisí, vykonaná dne 11.02.2015.
Dosažené osvědčení o získání profesní rekvalifikace: Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T), číslo autorizace: MSMT-18367/2013.
 06/15: kurz mentoringu v rámci managementu firmy. Lektorská a mentoringová osvědčení v rámci vzdělávání dospělých

- Mentorka stáží ve Fondu dalšího vzdělávání

Projekty: Vzdělávejte se praxí, Cesta pro mladé, Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání, Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2, Vzdělávejte se pro růst!

V rámci těchto programů Evropské unie učím studenty i dospělé osoby účetnictví – jak začátkům, tak pokročilejším dovednostem. Mimo jiné vyučuji přímo v účetním software, pokud je to možné.

- Autorka ekonomické a účetní knihy „Praktický průvodce českými účetními výkazy v anglickém jazyce aneb překlad z češtiny do angličtiny“ , autorka ekonomické a účetní knihy „Praktický průvodce českými účetními výkazy v německém jazyce aneb překlad z češtiny do němčiny“, autorka ekonomické knihy „Praktický průvodce studenta ekonomie aneb 26 otázek ke zkouškám, maturitě či státnicím v kostce“

 

 

Jsme schopni odbavit většinu Vašich obchodních požadavků.

Prosím, obraťte se na nás s Vaším dotazem - Bc. Zuzana Černá:   info /at/ ucetnikancelarbrno.cz

 

 

5.)   Účetní a daňové kurzy

* Připravujeme distanční kurzy pro účetní - jak začátečníky, tak mírně pokročilé. 

Nabídku naleznete zde

 

 

 

 

Copyright © 2012 Ucetnikancelarbrno.cz | Webimpuls.cz - Dejte svému webu nový impuls | Mapa webu