Tax & Accounting Services CZE
Brno - Vedení účetnictví

Česky English
Kontakt +420 737 950 458 zuzana@zuzanashop.cz
O nás

Naše firma se zabývá veškerými službami v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, zpracování závěrek a veškerých výkazů pro státní instituce pro malé,  střední a velké firmy. 

Hlavní oblastí naší působnosti je Brno. S každým zákazníkem si domlouváme spolupráci ve vedení účetnictví individuálně.

Účetnictví vedeme externě v našem účetním software KelEXPRESS, případně u klienta převážně v softwarech BYZNYS Win, Pohoda.

 

Doučování účetnictví (Brno - Starý Lískovec), a to jak pro studenty, tak pro začínající účetní. Sazba je 220 Kč / 60 min.

 

Rychlý kontakt

Zuzana´Shop, s.r.o.
Okrouhlá 18
625 00  Brno

Czech Republic,  Europe

provozovna: Dunajská 3, 625 00, Brno

VAT:  CZ29266611   (plátce DPH)

Tel.: +420 737 950 458


Email:  info@ucetnikancelarbrno.cz


Web:  www.ucetnikancelarbrno.cz 

 

 
Naše účetní kancelář se zabývá kompletním vedením podvojného účetnictví (tuzemsko,třetí země, EU) včetně zpracování závěrky firmy (i včetně veškerých daňových přiznání a dokumentace pro státní úřady), mezd a vedením daňové evidence pro Brno + blízké okolí.

 

Účetnictví zpracováváme externí formou v účetním software KelEXPRESS.

*

______________________________________________

 

*  Systém naší práce:

 

   - větším firmám přidělíme účetní, která se věnuje pouze jejich firmě (nemá na starosti žádné další klienty). Je proto schopna do firmy docházet, účtovat přímo na místě, radit co se týče správnosti dokladů, systému ve firmě, má čas na pečlivé zpracování účetnictví a mezd, má čas na kontrolu, zná firemní historii atd.

  - menším firmám se věnuje účetní, která sice účtuje více firem, ale i přesto ji nezahlcujeme a klademe důraz na to, aby účetnictví vedla precizně, kvalitně, byla schopná poradit zákazníkovi co se týče optimalizace daní, systému dokladů a účetnictví ve firmě atd.

   - ve fakturovaném paušále je kromě vedení účetnictví a zpracování mezd a závěrky vč. veškerých přiznání (jak pro právnické, tak fyzické osoby) možné zahrnout: školení účetní, účetní poradenství, konzultace, zastupování na úřadech aj.

-   samozřejmostí naší firmy je profesní pojištění odpovědnosti za škodu.

   -  výhodou, když vám fakturuje s.r.o. (jako v našem případě) a nikoliv účetní - živnostník, je to, že v případě pojistné události má účetní - živnostník většinou pojistku, která nepokryje celou škodu. V případě s.r.o. se nemusíte tohoto problému obávat. Další výhodou je to, že vám v případě fakturace s.r.o. nehrozí doměření daní a sociálního a zdravotního pojištění v rámci schwarz-systému

______________________________________________

Je možnost účtovat u klienta přímo na místě (v jeho firmě) nebo u nás v kanceláři v Brně.

______________________________________________
 

 

Díky dlouholeté praxi máme velké zkušenosti s účtováním firem, které se zabývají obchodem s Evropskou unií a třetími zeměmi.

Problematiku DPH v rámci EU a třetích zemí taktéž školíme a vyučujeme.

V poslední době se setkáváme s tím, že účetní či fakturantky nerozumí problematice DPH - jak tuzemskému, tak DPH v rámci obchodování s EU a třetími zeměmi. Účetnictví, které přebíráme po "odborně" školených účetních, jsou dost katastrofální a firmu mohou stát pokuty a penále od Finančního úřadu v případě kontroly.Zaměstnavatelům proto doporučujeme kontrolu účetnictví a dále případně vyslat svoji účetní a fakturantku na nějaký z kurzů a seminářů, které připravujeme ve spolupráci s naší partnerskou firmou.


V současné době probíhajících firemních úspor je dobré zvážit, zda si "vydržovat" zaměstnanou účetní, která nemusí být plně vytížena a navíc za ni jako zaměstnavatel musíte odvádět sociální a zdravotní pojistné, nebo zda mít stabilní účetní, která do Vaší firmy dochází nebo vede účetnictví externě, odvede naprosto tu stejnou práci a je pojištěna proti chybám, které se mohou v účetnictví vyskytnout - mnohdy ne díky lidskému omylu, ale neprůhledným a různorodým výkladů zákona.

 

Seznam našich služeb.

 

 

DOUČOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ BRNO

*  Doučování účetnictví (Brno - Starý Lískovec).

*  Sazba: 220 Kč / 1 hod. (60 min.) / 1 osoba

 

Doučujeme účetnictví - jak studenty, tak začínající účetní.

 

Naše lektorka - Bc. Zuzana Černá (ročník 1982)

 Autorizovaná lektorská zkouška před zkušební komisí, vykonaná dne 11.02.2015.
Dosažené osvědčení o získání profesní rekvalifikace: Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T), číslo autorizace: MSMT-18367/2013.
 06/15: kurz mentoringu v rámci managementu firmy. Lektorská a mentoringová osvědčení v rámci vzdělávání dospělých

- Mentorka stáží ve Fondu dalšího vzdělávání

Projekty: Vzdělávejte se praxí, Cesta pro mladé, Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání, Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2, Vzdělávejte se pro růst!

V rámci těchto programů Evropské unie učím studenty i dospělé osoby účetnictví – jak začátkům, tak pokročilejším dovednostem. Mimo jiné vyučuji přímo v účetním software, pokud je to možné.

- Autorka ekonomické a účetní knihy „Praktický průvodce českými účetními výkazy v anglickém jazyce aneb překlad z češtiny do angličtiny“ , autorka ekonomické a účetní knihy „Praktický průvodce českými účetními výkazy v německém jazyce aneb překlad z češtiny do němčiny“, autorka ekonomické knihy „Praktický průvodce studenta ekonomie aneb 26 otázek ke zkouškám, maturitě či státnicím v kostce“

Kontakt: info@alstaray.cz  nebo tel.: 737 950 458

 

CERTIFIKACE

Copyright © 2012 Ucetnikancelarbrno.cz | Webimpuls.cz - Dejte svému webu nový impuls | Mapa webu